مهارت ها و توانمندی ها

مهارت ها و توانمندی های شرکت نوفن پردازش

مجازی سازی براساس تکنولوژی های VMWARE_Microsoft

طراحی شبکه های کامپیوتری براساس تکنولوژی CISCO

برنامه نویسی اندروید با زبانهای Java,B4A,Xamarin

نظارت بر شبکه براساس Solarwinds ,PRTG Network Monitor

پیاده سازی سیستمهای Zero Client مبتنی بر Microsoft Multipoint Server

طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی بر اساس میکروکنترلها AVR-ARM،FPGAو ...

طراحی و پیاده سازی سیستمهای نظارت بر شبکه و کاربران براساس Manage Engine Desktop Central , Microsoft System Center

طراحی ارتباطات رادیویی براساس رادیوهای Mikrotik , …

طراحی و پیاده سازی سایت بر اساس HTML , ASP.NET , Java Script,PHP,…

طراحی و پیاده سازی CMS براساس Dot Net Nuke,Wordpress

طراحی سیستمهای مبتی بر اینترنت اشیا IOT

طراحی سیستمهای کنترلی خاص منظوره

طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی بر اساس Microsoft SQL

طراحی و پیاده سازی سیستم های Backup بر اساس Norton Backup Exec , Veeam Backup

طراحی سیستمهای کنترل اتاق سرور و مراکز داده

پیاده سازی زیرساختهای شبکه و VOIP

طراحی و پیاده سازی سیستمهای نظارت تصویری

طراحی و پیاده سازی سیستمهای احراز هویت

طراحی و پیاده سازی سیستمهای مبتنی بر تکنولوژی RFID