وبینار کار

وبینار آشنایی با قوانین کار ( ویژه شرکت های فناور و دانش بنیان )

وبینار رایگان آشنایی با قوانین کار ( ویژه شرکت های فناور و دانش بنیان )

زمان : 19 آبان ساعت 9  الی 13

 

 

 

نکته :

برای وارد شدن از نام و نام خانوادگی خود به همراه کدملی استفاده کنید

کلمه عبور برای وارد شدن 123 میباشد

Rooms